Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše služby

1) Základní služby ZDARMA:

vyhledání vhodné nemovitosti dle představ a požadavků zájemce 

první prohlídka nemovitosti a podání základních informací 

seznámení s lokalitou 

dodání základních údajů o nemovitosti 

zprostředkování kontaktu s prodejcem či zprostředkovatelem prodeje nemovitosti  

informace o výši vedlejších nákladů, spojených s koupí nemovitosti

 

2) „ Balíček placených služeb“ -  cena  850 Euro + DPH                     

( Tyto služby jsou prováděny pouze v případě zájmu klienta, služby budou provedeny na základě předem podepsané dohody )

zabezpečení a zprostředkování přenosů informací, podkladů a dokumentů spojených s koupí nemovitosti mezi rakouskou stranou (RK popř.přímý prodávající, právní kancelář, notář, bankovní instituce) a kupujícím, s dodáním vysvětlujícího komentáře a pokynů vedoucích k dalším nutným činnostem ze strany zájemce.

( POZN.:Naše firma nezabepečuje doslovný překlad kupních smluv. Pro tyto účely doporučujeme využít služeb certifikovaných překladatelských a tlumočnických firem!!!)

osobní účast a tlumočení při podpisu smlouvy, při ověřování podpisů u notáře, při úkonech spojených s otevřením účtu a zadáním příkazů k úhradě v rakouské bance

dohodnutí termínů podpisu smlouvy, termínů ověření podpisů u notáře, převzetí nemovitosti

zabezpečení nabídky úvěru u rakouské bankovní instituce a osobní přítomnost a pomoc  vč.tlumočení při jeho uzavření ( Důležitá informace : v současné době se oproti nedávné minulosti velice zpřísnily podmínky pro udělování úvěrů !!!!)

 zabezpečení nabídky pojištění interiéru kupované nemovitosti

pomoc při zřizování internetového připojení do zakoupeného apartmánu, při přidělávání klíčů ( většinou nutnost zabezpečit u správy domů ),

pomoc při nahlášení nového majitele bytu u správy domu, obecního úřadu ,dodavatelů energie či vody

pomoc při navázání kontaktu s místními osobami, které pomáhají majitelům při předávání klíčů,kontrole a úklidu apartmánů v případě realizace pronájmů těchto bytů

náklady spojené s výše uvedenými činnostmi jsou započítány již do ceny

POZN: stanovená cena za poskytnutí „ Balíčku placených služeb“ je fixní a nebude ze strany poskytovatele navyšována . 

Uvedená finanční částka je ze strany zájemce zaplacena  na základě vystavení účetního dokladu až po provedení zápisu změny majitele na KN.